Дипломна програма Міжнародного бакалавріату

Дипломна програма Міжнародного бакалавріату

Якщо Ви хочете вступити до Дипломної Програми Міжнародного бакалавріату в 11 (12) класі, виконайте інструкції нижче.
Підготовчий етап
Дослідження
відвідайте сайт Гімназії А+ та перегляньте Профіль Учня Гімназії перед початком подачі документів;
зберіть і проаналізуйте якомога більше інформації про Дипломну програму Міжнародного бакалавріату;
(International Baccalaureate Diploma Programme) та організацію Міжнародного бакалавріату (International Baccalaureate Organization, ІВО);
прочитайте брошуру;
особисто відвідайте Гімназію
(забронюйте тур онлайн чи за телефоном)
відвідайте інформаційну сесію щодо особливостей Дипломної програми Міжнародного бакалавріату (International Baccalaureate Diploma Programme) в Гімназії А+ 
(слідкуйте за оголошеннями в соцмережах або залишіть свої контакти і ми запросимо Вас на наступну сесію)
Етап I

Подача аплікаційних форм і документів

01-28 лютого (І хвиля),

01-31 березня (ІІ хвиля),

01 травня - 15 червня (ІІІ хвиля)

заповніть ФОРМУ 1
(після заповнення форми 1 учню буде присвоєно Особистий внутрішній ідентифікаційний номер)
отримайте Особистий внутрішній ідентифікаційний номер
 (для використання на іспитах замість імені і прізвища)
Отримайте посилання на особисту папку на Google Диску для завантаження документів
Завантажте електронні копії необхідних документів:
 • Посвідчення особи вступника (ID-картка, свідоцтво про народження, паспорт)* - *.pdf
 • Закордонний паспорт (сторінка з фото та іменем) - *.pdf
 • Останній звіт про навчальні досягнення в школі та сертифікат з результатами іспитів - *.pdf
 • Додаткові дипломи; міжнародні сертифікати, що засвідчують академічні досягнення і т.д.
 • Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти або відповідний документ, виданий закордонним органом та легалізований Міністерством освіти
 • Міжнародний сертифікат після проходження іспитів на підтвердження рівня знання іноземної мови (Cambridge, IELTS, TOEFL) (за наявності, для отримання звільнення від іспиту; детальніше про звільнення від іспиту читайте далі)
 • Мотиваційне есе - *.pdf
 • Одне фото для документів - *.jpeg
Попросіть двох вчителів заповнити рекомендації в ФОРМІ 2
Заповніть мотиваційну ФОРМУ 3
Прослідкуйте процес подачі документів тут

*Будь-який документ, що засвідчує особу, виданий іншою державою, потребує нотаріально засвідченого перекладу, доданого до завантажених документів.

Етап

Розгляд заявок

01-12 березня (І хвиля),

01-12 квітня (ІІ хвиля),

10 травня -15 червня (ІІІ хвиля)

Після аналізу інформації, поданої в аплікаційних формах, комісія складає список вступників, рекомендованих до проходження іспитів.

В цей час вступники мають час підготуватись до етапу ІІІ:
 • підготуватись до іспиту з англійської мови, Частина 2: есе (переглянути теми)
 • обрати дати проходження іспиту
 • повторити теми з математики
 • підготуватись до іспиту з другої іноземної мови (переглянути теми) (за потреби)
Важливо! Плата за іспити має бути сплачена після вибору дати тестування. Рахунок буде надіслано на електронну пошту опікунів чи батьків вступника, зазначену у ФОРМІ 1.
Етап IІІ

Іспити та інтерв'ю

13-25 березня (І хвиля),

13-27 квітня (ІІ хвиля),

01-26 червня (ІІІ хвиля)

Іспит з математики та природознавства (письмово, 210 хвилин) - переглянути список тем
Іспит з англійської мови
 • Частина 1: Читання+вживання мови (тест, 60 хвилин, тест рівня B2/C1)
 • Частина 2: есе (письмово, 45 хвилин) переглянути список тем
 • Частина 3: інтервʼю, основою для проведення є ФОРМА 3 (усно, 10-15 хвилин)
В окремих випадках: друга іноземна мова (до 120 хвилин) - переглянути список тем
 • Інтервʼю
 • Тест
 • Письмо
Етап ІV

Прийняття рішення

26-31 березня (І хвиля),

28 квітня - 03 травня (ІІ хвиля),

10-30 червня (5 робочих днів) (ІІІ хвиля)

Вчителі оцінюють усі частини відповідно до попередньо затверджених критеріїв.
Після цього за результатами усіх блоків складається рейтинг вступників на 2022/2023 навчальний рік. Інформацію з висновком буде надіслано на електронні пошти, вказані у ФОРМІ 1.
Максимальну кількість балів за кожен вид роботи вказано у таблиці “Підсумкове оцінювання”.
Підтвердження від вступників

1-10 квітня (І хвиля),

4-15 травня (ІІ хвиля).

Десять днів з моменту оголошення рішення,

але не пізніше 30 червня

Приймальна комісія надсилає електронний лист зі звітом та своїм рішенням.
Вступники мають підтвердити свої наміри сплативши частину річної суми* не пізніше 10 дня з моменту інформування про позитивне рішення комісії щодо зарахування на програму.
Важливо! Студентам, які не підтвердили свої наміри в зазначені терміни, буде автоматично відмовлено в участі у Програмі.

*Вартість навчання можна переглянути за посиланням

Контакти

admissions.ib@academy.com.ua
+380679058575

Просимо використовувати адресу admissions.ib@academy.com.ua виключно для питань, пов'язаних зі вступом.
Для загальних питань та додаткової інформації щодо особливостей Програми просимо надсилати запити на ib.gymnasium@academy.com.ua


Щоб впевнитись у здатності здобувача освіти виконувати вимоги Дипломної програми Міжнародного Бакалавріату, в табелі успішності за останній навчальний рік з профільних предметів оцінки повинні бути не менше ніж:
 • Математика – «добре»; для вивчення математики в рамках Дипломної програми Міжнародного бакалавріату на поглибленому рівні оцінка має бути не менше ніж «відмінно»
 • Англійська мова – відмінно (для всіх учнів); окрім учнів, що навчаються за міжнародними англомовними програмами із підтвердженням наявності ліцензій на викладання таких програм у закладах освіти, що надає табель про досягнення учня, допускається оцінка «добре» (тільки для курсу «Англійська мова та література»), для курсу «Англійська мова як іноземна» оцінка в табелі повинна бути не менше ніж «відмінно».
 • Рідна мова – «добре» (для тих, хто вступає з навчальних закладів України)
 • Не нижче ніж “відмінно” з предметів, які студент планує вивчати на високому рівні (HL course)
 • Не нижче ніж “добре” з предметів, які студент планує вивчати на середньому рівні (SL course)

Загальні очікування (критерії вступу)

Вступники мають бути здатними продемонструвати наступне: • Бути повністю відданими навчанню і підготовці до зовнішніх іспитів у 12 класі за Дипломною програмою Міжнародного бакалавріату
 • Продуктивно використовувати вільний час.
 • Бути самостійними у навчанні.
 • Брати на себе відповідальність за своє навчання.
 • Використовувати усі надані можливості школою.
 • Приймати участь у волонтерських, громадських проєктах на рівні школи/міста/країни/регіону тощо.
 • Бути позитивним прикладом для інших учнів школи.
 • Бути відкритим для менторських програм з молодшими учнями, які потребують підтримки та допомоги.
 • Мати високий рівень відвідування під час навчального року.
 • Мати критичне мислення та здібності аналізувати, робити висновки.
 • Займати лідерські позиції в школі та за її межами, результати діяльності за таким напрямком повинні легко відслідковуватись.

Вступне оцінювання

Математика (для учнів, що закінчили освітню програму Кембриджської середньої школи 2 (Cambridge Upper-Secondary Programme) до рейтингової таблиці зараховується результат останнього внутрішнього пробного іспиту або результат складання зовнішнього іспиту Cambridge IGCSE checkpoint - максимальний бал 12
Комплексне завдання з природознавства, або з додаткового курсу який здобувач освіти планує вивчати на Дипломній програмі Міжнародного баклавріату на високому рівні (HL) - максимальний бал 12
Мотиваційне есе (англійською) тільки для вступників, які не навчались на програмі Кембриджської середньої школи 2 (Cambridge Upper-Secondary Programme)
Випускники програми Кембриджської середньої школи 2 (Cambridge Upper-Secondary Programme) замість загального мотиваційного есе мають написати есе, в якому повинні описати свої досягнення в CAS за попередній рік (максимально 3 бали), результати з ТОК (максимально 3 бали), детально розповісти про свої результати Extended essay (максимально 3 бали) та відповісти на питання Блоку Університетський супровід
(максимально 3 бали)
Університетський супровід (максимально 3 бали)
Англійська мова, Частина 1: Читання + вживання мови (60 хв., тест рівня C1) - максимальний бал 12
Англійська мова, Частина 2: Частина 2: Есе (1 година) - максимальний бал 12
Англійська мова, Інтервʼю по Мотиваційному есе (15 хвилин) - максимальний бал 12
Друга іноземна мова* (120 min). Вступники, які не вивчатимуть іспанську, німецьку, французьку, мають написати есе з української літератури - максимальний бал 12

*Для вибору курсу Foreign Language B SL course студент повинен отримати принаймні 70% за весь іспит
(і не менше 50% за кожну окрему частину іспиту)

Курс вивчення другої іноземної мови Foreign Language ab initio створено для студентів, які раніше не вивчали обрану мову, або мають початковий рівень.

Всього 84

Звільнення від складання іспитів

Виключно для вступників, які навчаються в Гімназії А+ на освітній програмі Кембриджської середньої школи 2 (Cambridge Upper-Secondary Programme):

 • Відмінний результат (A or A*) з курсу англійської мови як іноземної на весняній сесії внутрішнього пробного іспиту (є приводом для звільнення від Частини 1 вступного іспиту з англійської мови)
 • Відмінний результат (A or A*) з математики (Extended) на весняній сесії внутрішнього пробного іспиту є приводом для звільнення від вступного іспиту з математики
 • Відмінний результат (A or A*) з курсу Друга іноземна мова (Французька, Німецька чи Іспанська) на весняній сесії внутрішнього пробного іспиту є приводом для звільнення від вступного іспиту з Другої іноземної мови

Для вступу в першій та другій хвилі Приймальна комісія може використовувати результати весняної сесії внутрішнього пробного іспиту як прогнозну оцінку, з обовʼязковим подальшим підтвердженням, після отримання результатів річного внутрішнього оцінювання по предметах або результатів зовнішніх іспитів Cambridge IGCSE , з можливістю модерації рейтингу в разі зниження оцінки.

Для усіх вступників, замість Частини 1 вступного іспиту з англійської приймальною комісією може бути зараховано результати міжнародних іспитів на підтвердження рівня володіння іноземною мовою:
 • Cambridge Assessment English B2 (First for School), grade A or B
 • Cambridge Assessment English C1 (CAE), будь-яка оцінка
 • IELTS 6,5+

Усі рекомендовані до навчання вступники, після зарахування на програму повинні заповнити форму вибору навчальних предметів на наступний навчальний рік.
Крім того всі здобувачи освіти повинні відвідати заплановану зустріч з координатором ІВ та Університетським радником на початку/ наприкінці червня для забезпечення правильного вибору навчальних предметів.

Важливо! Тільки для учнів освітніх програм Кембриджської середньої школи 2 зустріч з координатором ІВ, Університетським радником, координатором ATL та батьками для обговорення прогнозованого кар’єрного шляху, вибору предметів та ризиків у подальшому навчанні проходить під час навчання на освітній програмі Кембриджської середньої школи 2 (Cambridge Upper-Secondary Programme).