Телефон:+38 (067) 333 14 03+38 (044) 363 1403

Телефон:+38 (067) 333 14 03+38 (044) 363 1403

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Відкриття "Гімназії А+" - це важлива подія в житті наших учнів, батьків та педагогічного колективу. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини, створити комфортні умови для навчання учнів, атмосферу довіри і поваги, мотивувати усіх учасників освітнього процесу до постійного самовдосконалення та досягнення нових вершин у розвитку.
В основу освітніх програм "Гімназії А+" закладена ідея безперервної освіти та комплексний підхід для отримання учнями освіти європейського рівня. Сучасна будівля, високотехнологічне обладнання аудиторій, професійний педагогічний колектив забезпечують високий рівень освітніх послуг та співпрацю з батьками.
"Гімназія А+" гостинно відчиняє двері, даруючи своїм учням знання, уміння і навички для пізнання сучасного світу і гармонійного розвитку особистості.
З повагоюІВАННА НІКОНОВА,Засновник "Гімназії А+"

Illustration

ПРО НАС

Приватний заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» ТОВ «Академія сучасної освіти» - це сучасна школа для учнів 5-11(12) класів, що функціонує за принципом школи повного дня. Засновниками та ідейними натхненниками " Гімназії А+" є Ігор та Іванна Ніконови.

Приватний заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Гімназія А+ - лідер серед концептуальних приватних закладів загальної середньої освіти України та визнаний учасник міжнародної освітньої спільноти.ЛІДЕР, той хто йде попереду, веде за собою (досягнення учнів, вчителів).КОНЦЕПТУАЛЬНИХ – заклад має свою оригінальну концепцію, високий рівень надання освітніх послуг.ВИЗНАНИЙ УЧАСНИК МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ СПІЛЬНОТИ - школа, авторизована мережею International Baccalaureate, учасник міжнародних спільнот, конференцій

Для чого ми існуємо?
Ми змінюємо ставлення суспільства до системи загальної середньої та профільної освіти в Україні, створюємо інноваційний освітній простір для учнів, виводимо якість української освіти на міжнародний рівень.

Репутація – найбільша корпоративна цінність Гімназії А+. Це один із головних показників нашої професійності та ефективності, що відображається у високих результатах діяльності закладу. Ми дорожимо своїм ім'ям і прагнемо виправдати довіру учнів та батьків. Ми поважаємо загальнолюдські цінності, дотримуємося відкритості і прозорості як важливих складових партнерських стосунків.Довіра та порядність – найміцніший фундамент усіх взаємин в Гімназії і основа нашої репутації. Довіра і порядність передбачають, що:● наші слова ніколи не розходяться із діями;● ми не боїмося говорити правду, визнавати помилки та швидко виправляти їх разом, працюючи на єдиний результат;● ми незмінно дотримуємося загальнолюдських цінностей, а також правил Гімназії, не допускаючи винятків або некоректних компромісів;● ми ставимося до дітей, батьків, колег, партнерів із чесністю та прямотою, будуємо наші стосунки на взаємній довірі.Ефективність – основний інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас ефективність – це:● реалізація поставлених завдань;● застосування сучасних принципів і підходів у навчанні дітей та роботі усіх працівників Гімназії;● безперервне вдосконалення процесів;● ефективне використання усіх ресурсів;● пошук нових можливостей;● готовність до змін.Професіоналізм – безперервне прагнення до підвищення професійного рівня.Для нас професіоналізм - це:● відповідність найвищим стандартам;● самовдосконалення;● заохочення ініціативи та новаторства;● залучення, мотивація та розвиток висококваліфікованих кадрів;● якісна реалізація проєктів.Проактивність - цінність, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях. Бути проактивним означає спрямовувати свою енергію та зусилля на те, що ми у змозі змінити задля створення кращого та безпечного світу навколо.

ВІЗІЯ

МІСІЯ

ЦІННОСТІ

ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ

Навчайся, створюй, співпрацюй - велика ідея, що об'єднує учнів, вчителів та батьків у процесі навчання.Науки, спорт, мистецтво та вивчення мов - головні стратегічні напрямки Гімназії, що формують гармонійну особистість, яка легко адаптується до викликів сьогодення!
Команда вчителів, тьюторів та психологів допоможе кожному учню/учениці "навчитися вчитися" та сформувати5 основних навичок навчання:● комунікативні навички;● соціальні навички;● навички самоменеджменту;● дослідницькі навички;● навички мислення.
Розвиток цих навичок забезпечується в усіх видах учнівської діяльності та є важливими в різних аспектах життя учнів: в школі, вдома, в суспільстві. Підходи до навчання в Гімназії А+ у поєднанні з освітніми стратегіями та технологіями допоможуть учням сформувати загальнолюдські цінності для життя та досягти поставленої мети.

Illustration

ПРОФІЛЬ УЧНЯ ГІМНАЗІЇ А+

Учень Гімназії А+:
● допитливий - зацікавлений в навчанні, має дослідницькі якості, вміє працювати наодинці та в команді, має потребу навчатися упродовж життя;● обізнаний - розвиває пізнавальні навички, формує знання через власний досвід;● вільно мислить - має розвинене критичне та креативне мислення, вміє аналізувати та розв'язувати комплексні задачі;● комунікативний - володіє навичкою впевнено та креативно висловлюватись на різні теми більше, ніж двома мовами, ефективно співпрацює в команді;● принциповий - неупереджений, надчутливий до справедливості, поважає права людини, відповідає за наслідки власних рішень та дій;

● відкритий - критично оцінює власну культуру, поважає цінності та традиції інших, шукає варіанти різних точок зору, розвивається за рахунок отриманого досвіду;● дбайливий - демонструє співпереживання та повагу, готовий створювати умови для позитивних зрушень в світі навколо нас;● приймає виклики - винахідливий і стійкий перед викликами та змінами, може передбачити та визначити наслідки дій;● збалансований - розуміє необхідність балансу різних аспектів свого життя - інтелектуальних, фізичних, емоційних задля досягнення добробуту для себе та оточуючих;● має рефлексивний потенціал - зважено враховує світовий досвід та власні ідеї, працює над розумінням своїх сильних та слабких сторін для підтримки процесу саморозвитку та навчання впродовж життя.

Image placeholder

ОСВIТНЯ ПРОГРАМА

Освітня програма "Гімназії А+" забезпечує системність знань, змістовну та якісну загальну підготовку учня. Освітній процес будується з використанням кращих традицій української освіти, які гармонійно поєднуються з прогресивними зарубіжними методиками навчання.
Орієнтуючись на виклики сьогодення, ми будуємо освітній процес за проектною технологією, що базується на практичній діяльності учня та роботі з конкретними ситуаціями (кейсами), що можуть бути запропоновані не лише педагогами закладу, а й реальними роботодавцями з різних галузей економіки, науки, культури та спорту.

Image placeholder

Освітня програма направлена на формування в учнів ключових компетентностей:● Спілкування державною та рідною мовами;● Спілкування іноземними мовами (англійською, німецькою,французькою, іспанською);● Математична та інформаційно-цифрова компетентність;● Компетентність у природничих науках та технологіях;● Обізнаність та самовираження у сфері культури;● Екологічна грамотність;● Здоровий та активний спосіб життя;● Ініціативність та підприємливість;● Соціальна та громадянська активність;● Уміння вчитися впродовж життя.

Image placeholder

Перелічені компетентності є однаково важливими та взаємопов'язаними. Кожну з них діти набуватимуть під час вивчення різних предметів на всіх етапах навчання. Спільними для всіх компетентностей є вміння:
● критично мислити;
● логічно обґрунтовувати власну позицію та висловлювати думку (усно та письмово);
● виявляти ініціативу;
● вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
● творити;
● конструктивно керувати емоціями та застосовувати емоційний інтелект;
● здатність працювати у команді.

Структура навчального дня

Структура навчального дня передбачає, що після академічної частини учні мають час на відпочинок, самопідготовку, а також на роботу в освітніх студіях, де забезпечується зміна виду діяльності після навчального дня та надається додаткова освіта. Після завершення шкільного дня (з 18:30) діти можуть займатися в додаткових освітніх студіях позашкільного напрямку А+.

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА А+

Щоб кожен учень України мав можливість отримати освіту в А+, ми створили класи з дистанційною формою навчання на базі Приватного закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів “Гімназія А+”*.
Дистанційна освіта А+ - це поєднання самостійного навчання на освітній платформі А+ з доступом 24/7 з онлайн-уроками від найкращих вчителів нашої освітньої мережі в режимі реального часу. Окрім вивчення базових дисциплін, учні дистанційної форми навчання мають доступ до авторського курсу на основі філософії LifeLong Learning, який допомагає школярам розвивати власні ефективні навички. Також ми турбуємося не тільки про well-being наших учнів, але й про їх фізичне здоров’я, адже вони багато часу проводять за гаджетами, навчаючись дистанційно. А тому разом з гравцями збірної України з футболу, ФК “Шахтар” та тренерами Спортивної школи А+ ми створили відеоуроки з фізичної культури, щоб наші школярі залишалися в формі.Учні дистанційної форми навчання за бажанням можуть долучатися до офлайн/онлайн заходів, які проводяться в освітній мережі А+.
Детальніше про дистанційне навчання в А+ читайте на сайті проєкту: https://doaplus.com.ua/Якщо дистанційна освіта, то тільки в А+!
*всі учні дистанційної форми навчання отримують документи про освіту державного зразка. Зарахування учнів відбувається протягом навчального року.

КОМАНДА А+

Адміністрація

Illustration

Ніконова Іванна
Валеріївна

Засновник "Гімназії А+"

Illustration

Шаповалова Тетяна Вікторівна

Генеральний директор ТОВ "Академія сучасної освіти"

Illustration

Мозгова Катерина
Миколаївна

Директор Гімназії А+

Illustration

Богачова Катерина Геннадіївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Illustration

Коваленко Тетяна
Михайлівна

Заступник директора
з навчально-виховної роботи

Illustration

ПшеничнюкДмитро Анатолійович 

Заступник директора з виховної роботи

Illustration

Лепеха Анна Миколаївна 

Заступник директора з міжнародних програм

Illustration

Казначєєва Анастасія Василівна

Заступник директора з інформаційних технологій

Хочеш стати частиною команди?

Команда А+ постійно розвивається, розширюється та зростає! Адже тільки через прогрес можливо створити освіту європейського рівняМи маємо унікальний освітній простір для кожного, у якому цікаво працювати, навчатися та спілкуватися, де є все необхідне для розвитку здібностей, талантів та формування навичок ефективності!
Долучайся, просто заповнивши форму нижче

ПАРТНЕРИ

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

КОНТАКТИ

Наша адреса:

2160, м. Київ, вул. Березнева, 14

Телефони адміністраторів рецепції:

+38 (044) 363-14-03+38 (067) 333-14-03

Електронна адреса закладу:

au.moc.ymedaca%40muisanmyg

Електронна адреса адміністрації:

au.moc.ymedaca%40rotcerid