Left
Right

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Відкриття "Гімназії А+" - це важлива подія в житті наших учнів, батьків та педагогічного колективу. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини, створити комфортні умови для навчання учнів, атмосферу довіри і поваги, мотивувати усіх учасників освітнього процесу до постійного самовдосконалення та досягнення нових вершин у розвитку.

В основу освітніх програм "Гімназії А+" закладена ідея безперервної освіти та комплексний підхід для отримання учнями освіти європейського рівня. Сучасна будівля, високотехнологічне обладнання аудиторій, професійний педагогічний колектив забезпечують високий рівень освітніх послуг та співпрацю з батьками.

"Гімназія А+" гостинно відчиняє двері, даруючи своїм учням знання, уміння і навички для пізнання сучасного світу і гармонійного розвитку особистості.


З повагою
ІВАННА НІКОНОВА,
Засновник "Гімназії А+"

Left
Right
ПРО НАС
Приватний заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» ТОВ «Академія сучасної освіти» - це сучасна школа для учнів 5-11(12) класів, що функціонує за принципом школи повного дня. Засновниками та ідейними натхненниками " Гімназії А+" є Ігор та Іванна Ніконови.
ВІЗІЯ
Гімназія А+ - це школа, яка розкриває потенціал кожного учасника освітнього процесу та вчить досягати поставленої мети.
МІСІЯ
Розвивати високоосвічених та вільно мислячих особистостей, які усвідомлюють та поширюють загальнолюдські цінності, проактивно вирішують сучасні проблеми на локальному, державному та світовому рівнях.
ЦІННОСТІ
Репутація – найбільша корпоративна цінність Гімназії А+. Це один із головних показників нашої професійності та ефективності, що відображається у високих результатах діяльності закладу. Ми дорожимо своїм ім'ям і прагнемо виправдати довіру учнів та батьків. Ми поважаємо загальнолюдські цінності, дотримуємося відкритості і прозорості як важливих складових партнерських стосунків.
Довіра та порядність – найміцніший фундамент усіх взаємин в Гімназії і основа нашої репутації. Довіра і порядність передбачають, що:
 • наші слова ніколи не розходяться із діями;
 • ми не боїмося говорити правду, визнавати помилки та швидко виправляти їх разом, працюючи на єдиний результат;
 • ми незмінно дотримуємося загальнолюдських цінностей, а також правил Гімназії, не допускаючи винятків або некоректних компромісів;
 • ми ставимося до дітей, батьків, колег, партнерів із чесністю та прямотою, будуємо наші стосунки на взаємній довірі.
Ефективність – основний інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас ефективність – це:
 • реалізація поставлених завдань;
 • застосування сучасних принципів і підходів у навчанні дітей та роботі усіх працівників Гімназії;
 • безперервне вдосконалення процесів;
 • ефективне використання усіх ресурсів;
 • пошук нових можливостей;
 • готовність до змін.
Професіоналізм – безперервне прагнення до підвищення професійного рівня.
Для нас професіоналізм - це:
 • відповідність найвищим стандартам;
 • самовдосконалення;
 • заохочення ініціативи та новаторства;
 • залучення, мотивація та розвиток висококваліфікованих кадрів;
 • якісна реалізація проєктів.
Проактивність - цінність, яка ґрунтується на загальнодських цінностях. Бути проактивним означає спрямовувати свою енергію та зусилля на те, що ми у змозі змінити задля створення кращого та безпечного світу навколо.
ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ
Навчайся, створюй, співпрацюй - велика ідея, що об'єднує учнів, вчителів та батьків у процесі навчання.
Науки, спорт, мистецтво та вивчення мов - головні стратегічні напрямки Гімназії, що формують гармонійну особистість, яка легко адаптується до викликів сьогодення!
Команда вчителів, тьюторів та психологів допоможе кожному учню/учениці "навчитися вчитися" та сформувати
5 основних навичок навчання:
 • комунікативні навички;
 • соціальні навички;
 • навички самоменеджменту;
 • дослідницькі навички;
 • навички мислення.
Розвиток цих навичок забезпечується в усіх видах учнівської діяльності та є важливими в різних аспектах життя учнів: в школі, вдома, в суспільстві. Підходи до навчання в Гімназії А+ у поєднанні з освітніми стратегіями та технологіями допоможуть учням сформувати загальнолюдські цінності для життя та досягти поставленої мети.

Вступна кампанія
ПРОФІЛЬ УЧНЯ ГІМНАЗІЇ А+
Учень Гімназії А+:

 • допитливий - зацікавлений в навчанні, має дослідницькі якості, вміє працювати наодинці та в команді, має потребу навчатися упродовж життя;
 • обізнаний - розвиває пізнавальні навички, формує знання через власний досвід;
 • вільно мислить - має розвинене критичне та креативне мислення, вміє аналізувати та розв'язувати комплексні задачі;
 • комунікативний - володіє навичкою впевнено та креативно висловлюватись на різні теми більше, ніж двома мовами, ефективно співпрацює в команді;
 • принциповий - неупереджений, надчутливий до справедливості, поважає права людини, відповідає за наслідки власних рішень та дій;
 • відкритий - критично оцінює власну культуру, поважає цінності та традиції інших, шукає варіанти різних точок зору, розвивається за рахунок отриманого досвіду;
 • дбайливий - демонструє співпереживання та повагу, готовий створювати умови для позитивних зрушень в світі навколо нас;
 • приймає виклики - винахідливий і стійкий перед викликами та змінами, може передбачити та визначити наслідки дій;
 • збалансований - розуміє необхідність балансу різних аспектів свого життя - інтелектуальних, фізичних, емоційних задля досягнення добробуту для себе та оточуючих;
 • має рефлексивний потенціал - зважено враховує світовий досвід та власні ідеї, працює над розумінням своїх сильних та слабких сторін для підтримки процесу саморозвитку та навчання впродовж життя.
ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ
ОСВIТНЯ ПРОГРАМА
Освітня програма "Гімназії А+" забезпечує системність знань, змістовну та якісну загальну підготовку учня. Освітній процес будується з використанням кращих традицій української освіти, які гармонійно поєднуються з прогресивними зарубіжними методиками навчання.

Орієнтуючись на виклики сьогодення, ми будуємо освітній процес за проектною технологією, що базується на практичній діяльності учня та роботі з конкретними ситуаціями (кейсами), що можуть бути запропоновані не лише педагогами закладу, а й реальними роботодавцями з різних галузей економіки, науки, культури та спорту.
Освітня програма направлена на формування в учнів ключових компетентностей:
● Спілкування державною та рідною мовами;
● Спілкування іноземними мовами (англійською, німецькою,
французькою, іспанською);
● Математична та інформаційно-цифрова компетентність;
● Компетентність у природничих науках та технологіях;
● Обізнаність та самовираження у сфері культури;
● Екологічна грамотність;
● Здоровий та активний спосіб життя;
● Ініціативність та підприємливість;
● Соціальна та громадянська активність;
● Уміння вчитися впродовж життя.
Перелічені компетентності є однаково важливими та взаємопов'язаними. Кожну з них діти набуватимуть під час вивчення різних предметів на всіх етапах навчання. Спільними для всіх компетентностей є вміння:
● критично мислити;
● логічно обґрунтовувати власну позицію та висловлювати думку (усно та письмово);
● виявляти ініціативу;
● вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
● творити;
● конструктивно керувати емоціями та застосовувати емоційний інтелект;
● здатність працювати у команді.

Структура навчального дня
Структура навчального дня передбачає, що після академічної частини учні мають час на відпочинок, самопідготовку, а також на роботу в освітніх студіях, де забезпечується зміна виду діяльності після навчального дня та надається додаткова освіта. Після завершення шкільного дня (з 18:30) діти можуть займатися в додаткових освітніх студіях позашкільного напрямку А+.


КОМАНДА А+
Адміністрація
Ніконова Іванна Валеріївна
Засновник "Гімназії А+"
Курмаз Тетяна Вікторівна
Директор ТОВ
"Академія сучасної освіти"
Ільченко Тамара Сергіївна
Директор Гімназії А+
Мозгова Катерина Миколаївна
Заступник директора
з навчально-виховної роботи
Тьютори
Полудень Ірина
Вадимівна
Керівник кафедри, тьютор 9В класу
Проскурко Анастасія Григорівна
Тьютор 8B класу
Ключнікова Ірина
Гнатівна
Тьютор 7B класу
Богачова Катерина Геннадіївна
Тьютор 6D класу
Володіна Анастасія Русланівна
Тьютор 5F класу
Писарець Ольга
Романівна
Тьютор 5В класу
Бардок Дмитро
Миколайович
Тьютор 6В класу
Трофимченко Анастасія Леонідівна
Тьютор 6С класу
Казьміренко Ольга
Павлівна
Тьютор 5E класу
Мельничук Анна
Юріївна
Тьютор 6А класу
Коваленко Тетяна
Михайлівна
Тьютор 5D класу
Решетняк Анжела
Адильївна
Тьютор 9A класу
Штепа Ольга
Миколаївна
Тьютор 5А класу
Андрейко Оксана
Степанівна
Тьютор 8A класу
Позняк Оксана
Олегівна
Тьютор 7А класу
Амандій Анна
Василівна
Тьютор 5C класу
Кафедра української філології та зарубіжної літератури
Верікас Інна
Миколаївна
Керівник кафедри,
вчитель української мови та літератури
Лепеха Анна
Миколаївна
Вчитель зарубіжної літератури
Богачова Катерина
Геннадіївна
Вчитель української мови та літератури
Мозгова Катерина
Миколаївна
Вчитель української мови та літератури
Андрeйко Оксана
Степанівна
Вчитель української мови та літератури
Пивнюк Наталія
Миколаївна
Вчитель української мови та літератури
Гарнеда Стелла
Ігорівна
Вчитель зарубіжної літератури
Лущик Христина
Юріївна
Вчитель зарубіжної літератури
Кафедра англійської мови
Борисенко Ольга Вікторівна
Kерівник кафедри, вчитель англійської мови
Сонг Стефан
Носій мови
Олівер Кобус
Носій мови
Дворяк Анна Юріївна
Вчитель англійської мови
Гарнеда Стелла Ігорівна
Вчитель англійської мови
Коробкова Наталія Василівна
Вчитель англійської мови
Котенко Олена Павлівна
Вчитель англійської мови
Федорова-Чечуліна Валерія Олександрівна
Вчитель англійської мови
Решетняк Анжела
Адильївна
Вчитель англійської мови
Чистякова Ольга
Анатоліївна
Вчитель англійської мови
Ліщинський Роман
Вікторович
Вчитель англійської мови
Веселка Оксана
Леонідівна
Вчитель Science
Бунчак Любомир
Васильович
Вчитель англійської мови
Ключнікова Ірина
Гнатівна
Вчитель англійської мови
Кафедра іноземної філології
Сутчак Юлія
Василівна
Kерівник кафедри, вчитель німецької мови
Андреєва Олена
Олександрівна
Вчитель німецької мови
Клименко Ольга
Олексіївна
Вчитель іспанської мови
Владика Владислава
Костянтинівна
Вчитель французької мови
Лущик Христина
Юріївна
Вчитель іспанської мови
Казьміренко Ольга
Павлівна
Вчитель французької мови
Кафедра математики та інформаційних технологій
Собко Вікторія
Юріївна
Керівник кафедри, вчитель математики
Земська Жанна
Геннадіївна
Вчитель математики
Голод Марина Миколаївна
Вчитель математики
Древаль Максим Михайлович
Вчитель математики
Гарнець Альона
Андріївна
Вчитель інформатики
Максимець Юлія
Миколаївна
Вчитель інформатики
Круглик Тетяна
Миколаївна
Вчитель інформатики
Кафедра мистецтв та технологій
Артемов Сергій
Анатолійович
Вчитель трудового навчання
Жилка Вікторія
Вікторівна
Вчитель трудового навчання
Голуб Вікторія
Володимирівна
Вчитель образотворчого мистецтва
Рахманова Оксана Кахрамонівна
Вчитель музичного мистецтва
Кафедра природничих наук
Ковалик Неоніла
Анатоліївна
Керівник кафедри, вчитель географії, природи
Мироненко Альона
Петрівна
Вчитель біології
Круглик Тетяна
Миколаївна
Вчитель фізики
Тимощук Ольга
Борисівна
Вчитель хімії
Кафедра історії та правознавства
Трофимченко Анастасія
Леонідівна
Вчитель історії
Куцик Руслан
Ростиславович
Вчитель правознавства
Назаренко Альона
Сергіївна
Вчитель історії
Кафедра спорту
Калениченко Сергій Анатолійович
Керівник кафедри, вчитель фізкультури
Гринчук Роман Миколайович
Вчитель фізкультури
Хочеш стати частиною команди?
Команада А+ постійно розвивається, розширюється та зростає! Адже тільки через прогрес можливо створити освіту європейського рівня! Ми маємо унікальний освітній простір для кожного, у якому цікаво працювати, навчатися та спілкуватися, де є все необхідне для розвитку здібностей, талантів та формування навичок ефективності!

Долучайся, просто заповнивши форму нижче
ПАРТНЕРИ
КОНТАКТИ
Наша адреса:
02160, м. Київ,
вул. Березнева, 14

Телефони адміністраторів рецепції:
+38 (044) 363-14-03
+38 (067) 333-14-03

Веб-сайт
https://gymnasiumplus.com.ua/
Електронна адреса закладу:
gymnasium@academy.com.ua
Електронна адреса адміністрації:
director@academy.com.ua
it@academy.com.ua

Соціальні мережі: